Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

Для досягнення 100% володіння учителями педагогічними новаціями забезпечена реалізація таких видів діяльності: усі вчителі закладу пройшли сертифікаційний тест « Курс Mikrosoft із цифрових технологій»;   курси за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» - 8 учителів; «Intel» «Шлях до успіху» - 1 учитель;  «Випереджуюча освіта для сталого розвитку» - 2 вчителя; 10 учителів   пройшли курси за 10 версією Intel ( тренер Палій  Т. В.)

ПРОГРАМА 
 дослідно-експериментальної роботи за темою 
              «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі

сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

 на 2011-2016 роки

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Кінцевий результат

Відповідальні за виконання

І. Підготовчий етап (вересень 2011 - серпень 2012 р.)

1

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет та медіа освітніх технологій з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань.

 

Вересень 2011

Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно -  експериментальну роботу

 

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

2

Розроблення на основі вітчизняної моделі психолого - педагогічної концепції розвитку сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти

Вересень

2011

Концепція розвитку сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти; Творчі групи вчителів-дослідників, шкільних психологів

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

3

Вивчення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи

Вересень – листопад 

2011 р.

Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи ; стандартизовані діагностичні методики для  дослідно-експериментальної роботи

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

4

Проведення засідання круглого столу «Освітні інформаційні технології: еволюція до нової якості освіти»

 

 

Жовтень,

2011 

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел з питань використання Інтернет - та медіа освітніх технологій у НВП сучасної школи з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань; коригування методичної роботи з учителями за підсумками діагностики

Заступник з НМР –

Л. А. Соломка,

практичний психолог –С. І. Гавриш

5

Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно - експериментальної роботи

Вересень

2011 р.

2012

Фінансове забезпечення

Директор НВК -С.О.Оксаніченко

6

Розроблення критеріїв готовності всіх суб’єктів  навчально-виховного процесу до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіа освітніх технологій

Вересень

2011 р.

2012

Критерії готовності до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіа освітніх технологій

Директор НВК -С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л. А. Соломка

7

Визначення стратегії підготовки педагогічного колективу та батьків до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіа освітніх технологій

Грудень

2011 р. –січень

2012 р.

 

Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та  медіа освітніх технологій; коригування методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

заступник з НМР – Л. А. Соломка; практичний психолог – С. І. Гавриш,

класні керівники

8

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми експериментальної роботи

2011-2012

Каталог передового педагогічного досвіду

ЗДНМР – Л. А. Соломка

9

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальної роботи

Листопад 2011р.

Березень 2012

Збірка матеріалів семінару-наради, дискусія на форум  в Інтернеті

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

10

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на І етапі

Червень 2012

Науковий звіт

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ІІ. Концептуально-діагностичний етап  (вересень 2012 р. –  серпень 2013 р.)

1

Удосконалення критеріїв, розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів ЗНЗ.

2012

Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

Практичний психолог – С. І. Гавриш

2

Проведення першого етапу діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій.

2012

Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості 

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

3

Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів НВП до впровадження Інтернет та медіа технологій в загальноосвітніх навчальних закладах.

2012

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

Директор НВК С.О.Оксаніченко

заступники директора

практичний  психолог - С.І.Гавриш

4

Упровадження Інтернет та медіа технологій в   навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

2012

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

5

Проведення апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу

2012-2013 рр

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

вчителі, які викладають у 7 класах

6

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження Інтернет та медіа технологій .

2012

Програми семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників з питань упровадження Інтернет та медіо технологій

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

Заступники директора, члени НМР

7

Проведення засідань творчої робочої групи щодо технології впровадження Інтернет та медіа технологій в навчально-виховному процесі гімназії.

2012-2013

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

Директор НВК -

С.О.Оксаніченко

заступники директора, практичний психолог – С.І.Гавриш

8

Проведення установчого семінару-практикуму для педагогічного колективу з метою  ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій

2012-2013

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

9

Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження Інтернет та медіа технологій і поширення кращого педагогічного досвіду.

2013

Електронний ресурс, освітній сайт

відповідальний  за роботу освітнього сайту –Д.О.Дрогалов

10

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі.

2013

Науковий звіт

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ІІІ. Формувальний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.)

1

Впровадження стратегії підготовки педагогічного колективу і батьків до впровадження Інтернет - технологій та медіаосвітніх інновацій

2013

Концепція НВК

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

2

Розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження  Інтернет та медіа технологій і поширення кращого педагогічного досвіду.

2013-2014

Постійно обновлюваний медіа освітній сайт

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л.А.Соломка;чл. творчої групи

3

Створення банку мультимедійних матеріалів для підтримки викладання предметів

2014

Банк мультимедійних матеріалів

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ЗДНМР –Л.А.Соломка;чл. творчої групи

4

Розроблення навчально-методичних комплексів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі

2013-2014

Збірка навчальних програм, методичні рекомендації для вчителів.

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л.А.Соломка;чл. творчої групи

5

Створення діагностичних методик для дослідження рівня інформаційної культури школярів

2013-2014

Методики для дослідження рівня інформаційної культури школярів

Директор НВК - С.О.Оксаніченко ЗДНМР – Л.А.Соломка;

практичний психолог – С.І.Гавриш

6

Проведення установчих семінарів-практикумів для вчителів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій

2013-2014

Методичні рекомендації для вчителів.

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л.А.Соломка;

практичний психолог – С.І.Гавриш

7

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап

2014

Науковий звіт

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ІV. Узагальнюючий етап (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.)

1

Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів інформаційної культури суб’єктів НВП та їхньої готовності до конструктивної взаємодії

2014

Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

2

Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток інформаційної культури особистості в НВП  ЗНЗ  і в сім’ї

2015

Одномірні та двомірні розподіли статистичних даних

Директор НВК С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л. А. Соломка

3

Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту

2015

Результати аналізу експериментальних даних

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

4

Узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в НВП закладу

2015

Узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в НВП

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л. А. Соломка

5

Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту

2015

Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку медіаосвіти

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

ЗДНМР – Л. А. Соломка; члени творчої групи

6

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за четвертий етап

2015

Науковий звіт

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

V. Корегувальний етап  (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.)

1

Проведення практичного семінару з метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню Інтернет- та медіаосвітніх технологій в НВП

2015-2016

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

Директор НВК - С.О.Оксаніченко ЗДНМР – Л.А.Соломка; чл.творчої групи

2

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

2015-2016

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

Директор НВК - С.О.Оксаніченко ЗДНМР – Л.А.Соломка; чл.творчої групи

3

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі

2016

Науковий звіт

Директор НВК - С.О.Оксаніченко

НАШ ЗАКЛАД В ЕКСПЕРИМЕНТІ!

Відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 07.02.2011 № Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області» та з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) навчання затвердити мережу пілотних шкіл області, надати їм статус експериментальних навчальних закладів обласного рівня та затвердити Програму науково-дослідної роботи на період з 01.09.2011 по 31.12.2016 року за темою «Використання Інтернет  – та медіаосвітніх технологій у навчально - виховному  процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості».