Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

До нового навчального 2023-2024 року!

Педагогічний колектив КЗО "Покровський ліцей"  у 2023-2025  навчальному році розпочав  працювати   над науково-методичною проблемою:

 «Формування  компетентності вчителя й учня  шляхом створення інноваційно-освітнього простору в контексті розбудови

Нової української школи»

Основні завдання методичної ради   на 2023/2024 навчальний рік:

  • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
  • упровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
  • вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду вчителів гімназії;
  • розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм методичної роботи;
  • проведення постійного моніторингу суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, з метою їх максимальної реалізації;
  • розвиток потреби вчителя щодо професійного вдосконалення, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії протягом життя;
  • забезпечення відповідальності кожного учасника педагогічного процесу за результат своєї праці, сприяння прагненню вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.