Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

      

   Пилипенко Ігор Борисович -  учитель географії, біології.

     Освіта - Криворізький державний педагогічний інститут, 1994 р.

    Педагогічний стаж - 23 роки.

    Категорія - вища, старший учитель.

Проблема над якою працюю:

"Впровадження інтерактивних технологій на мультимедійних уроках з географії"

Моє кредо:

«Залучити кожного учня до пізнавальної діяльності, до пошуку істини, зацікавити та спонукати до розвитку своїх інтересів і уподобань, бо саме інтереси та мотивація – основні фактори успішного навчання».

Географія в тестах.

8 клас Ґрунти.

Рослинний і тваринний світ. Природні зони України

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

1. На яку природну зону України припадає 20% території України:

а) мішаний ліс;    б) лісостеп;   в) степ;   г) гірські області.

2. У якій природній зоні України знаходиться природний заповідник «Медобори»:

а) Зона мішаних лісів;  б) Зона лісостепу;  в) Степова зона;   г) Карпати.

3. Яка природна зона України займає понад 205 тис. кв. км її території:

а) мішаний ліс;  б) лісостеп;  в) степ;  г) гірські області.

4. Частка якої природної зони України складає 39,7 % від загальної площі України:

а) мішаний ліс;  б) лісостеп;  в) степ;  г) гірські області.

5. Пересічна річна кількість опадів у Карпатах становить:

а) 550 - 650 мм;   б) 650 - 800 мм;   в) 450 - 600 мм;  г) 800 - 2000 мм.

6. У класифікації природних комплексів найбільшою одиницею є:

а) географічна оболонка;   б) материки;  в) фізико-географічні країни;  г) природні зони.

7. Яка природна зона України називається «Українське Полісся»:

а) мішаний ліс;  б) лісостеп;   в) степ;  г) українські Карпати.

8. Які ґрунти переважають у степовій зоні України:

а) пустинні;  б) лучні;  в) чорноземи;  г) сірі лісові.

9. Асканія-Нова - це державний:

а) біосферний заповідник;  б) природний заповідник;

в) природний парк;  г) природний заказник.

10. Типовими для Українського Полісся є ґрунти:

а) типові чорноземи;   б) каштанові;  в) сірі лісові;  г) дерново-підзолисті.

11. На території якої природної зони України створений природний заповідник «Покуцький»:

а) Українські Карпати;  б) лісостеп;  в) Кримські гори;  г) степ.

12. Реліктовою рослиною Полісся є:

а) полинь;   б) осика;   в) береза;   г) рододендрон.

13. Яка природна зона України поділяється на дві підзони: північну та південну:

а) мішаний лісів;  б) лісостеп;  в) степ; г) гірські області.

14. У якій природній зоні України розташоване озеро Світязьке:

а) Українське Полісся;  б) Українські Карпати;  в) Кримські Гори; г) Степова зона.

15. Характерною ознакою цієї природної зони є переважання низовинної та заболоченої території:

а) мішаний ліс;  б) лісостеп;  в) степ  г) гірські області.