Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

Нормативно - правові акти

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

Нормативна база

 Конституція України.

Конвенція про права дитини.

Концепція загальної середьої освіти(12 річна школа).

Закони України

Закон України "Про відпустки".

 Закон України "Про охорону праці".

Закон України "Про охорону дитинства".

Закон України" Про доступ до публічної інформації".

Кодекс законів про працю України.

ЗГОДА на обробку персональних даних

Батьки наших учнів часто звертаються з проханням пояснити необхідність надання згоди школі на обробку особистих персональних даних своїх дітей. Повідомляємо, що статтею 18 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІУ визначено, що зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу)

 
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, також визначено, що для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

На виконання Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ (далі — Закон № 2297) збирання відомостей про учнів та їхніх батьків, зберігання та використання цих відомостей є обробкою персональних даних.

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону № 2297 обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних.

Згідно роз’яснень Державної служби України з питань захисту персональних даних форму згоди на збір та обробку персональних даних підприємство визначає самостійно.

Для однозначної ідентифікації фізичної особи у трафаретній формі згоди школи передбачено графи для таких відомостей, як прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, паспортні дані.

Згода на обробку персональних даних