Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

Президент і кабінет міністрів

Шкільної парламентсько-президентської республіки

«Дитинство»

 КЗО "Покровський ліцей»

2021/2022 н.р.

Президент ШППР "Дитинство" - Швець Валерія
 
 
 

Прем'єр-міністр - Запаря Олександра
 
 


Міністр зв'язків з громадскістю - Новік Поліна
 
 
 

Міністр культури  - Кононенко Власта 
 
 
 


Міністр шефства над початковими класами - Моїсеєнко Анна
 
 
 

Міністр екології - Дрогалова Даяна
 
 Міністр освіти та дисципліни - Головко Вікторія
 
 

Загальні положення.

 

  1. Дитяча громадська організація “Дитинство” (парламентсько-президентська республіка) Покровської середньої школи №1 – це організація, що об¢єднує дітей, підлітків та юнацтво.
  2. Організація є добровільним об¢єднанням дітей, підлітків та юнацтва, яка створюється і діє на принципах рівноправ¢я, самоврядування, законності і гласності, яка не передбачає отримання прибутку від своєї діяльності;
  3. Республіка дитинство у своїй діяльності керується законами України “Про об¢єднання громадян”, “Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні”, Конституцією України, Статутом школи та дійсним статутом;
  4. Місце знаходження дитячого об¢єднання та керівного органу: 53600 селище Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області, вул. Горького 77, тел. 2-12-86

 

Мета і завдання діяльності організації.

 

  1. Основною метою діяльності дитячої організації дитинство є захист прав і інтересів своїх членів, організація добрих і корисних справ, розвиток творчих здібностей дітей та юнацтва
  2. Діяльність дитячої організації має на меті:

2.2.1. Згуртування дітей, підлітків та юнацтва з метою вироблення форм, методів, програм, спрямованих на виконання добрих і корисних справ, розвиток різноманітних здібностей підростаючого покоління;

2.2.2 Виховання у дітей любові до рідного краю, до своєї родини, поваги та гордості за своїх предків, віри у себе, в свої сили, в майбутнє;

2.2.3. Виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища, примноження та збереження краси природи, вболівання за екологічний стан планети;

2.2.4. Утверження принципів моралі, норм поведінки та основних напрямків превентивного виховання;

2.2.5. Збереження та примноження історичних цінностей, традицій, звичаїв свого народу, знайомство з його історичним минулим;

2.2.6. Виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких та друзів;

2.2.7. Участь у роботі волонтерських загонів, надання шефської допомоги людям похилого віку та активної участі у роботі програми “Рівний – рівному”;

2.2.8. Виховання підростаючого покоління активними особистостями, спортсменами та формування прагнення до здорового способу життя, прищеплення любові до праці;

2.2.9. Розвиток креативних здібностей учнів (проведення конкурсів, свят, виставок, конференцій). Формування творчої особистості, здатності до самостійності та висловлення власної думки.

 

Органи управління.

 

3.1. Вищим органом управління парламентсько-президентської республіки “Дитинство” є учнівські збори;

3.2. Керівним органом є шкільний парламент;

3.3. Шкільний парламент працює в період між учнівськими зборами;

3.4. Шкільний парламент:

 • організовує виконання рішень учнівських зборів;
 • координує прийом до організації колективних членів;
 • забезпечує захист прав членів організації.

 

Права і обов'язки дитячого громадського об'єднання.

 

4.1. Дитяча організація має право:

4.1.1. Представляти і захищати свої інтереси та інтереси членів

своєї організації у державних та громадських установах;

4.1.2. Проводити масові заходи;

4.1.3. Одержувати від органів державної влади та управління органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

4.1.4. Вносити пропозиції до органів влади та управління;

 1. Мати власну символіку та мати інші права згідно з чинним законодавством України.

4.2. Організація зобов¢язана:

4.2.1. Дотримуватися законодавства України; здійснювати всю діяльність в ім¢я дитини, виховання її повноправним громадянином України, створити умови для всебічного розвитку особистості.

 

Члени організації. Права та обов'язки.

 

5.1. Членом дитячої організації може бути будь-яка дитина або дорослий, що усвідомлює необхідність своєї участі в діяльності організації, що визначає статут;

5.2. Члени дитячої організації мають право:

 • на захист з боку організації;
 • вибір колективу, вільний вступ і вихід з нього;
 • на участь у виборах в органи самоврядування і на обрання кожного з них;
 • брати участь в різноманітних заходах організації;
 • захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання.

 

4.4. Обов'язки:

 • діяти відповідно до Конституції України, законів України, Статуту школи та дійсного статуту;
 • діяти відповідно до вимог і принципів дитячої організації “Дитинство”;
 • піклуватися про розвиток організації;
 • звітувати про свою діяльність.

 

Права і обов'язки президента учнівського колективу.

 

Функції

1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості кожного учня в школі.

 1. Формування кабінету міністрів школи та контроль за роботою міністерств по їх напрямках.

 

Обов'язки.

 

 1. Сприяє створенню сприятливого макросередовища і морально-психологічного клімату для кожного учня в школі.
 2. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з іншими учнями та вчителями.
 3. Разом із педагогом-організатором планує свою виховну і розважальну роботу у школі. План роботи затвержується заступником директора з виховної роботи.
 4. Веде у встановленому порядку документацію, контролює ведення документації міністрами учнівського колективу.
 5. Організовує життя шкільного колективу відповідно до вікових особливостей та інтересів учня і вимог суспільства.
 6. Веде активну пропаганду здорового способу життя, сприяє проведенню фізкультурно-масових, спортивних та інших заходів, які сприяють зміцненню здоров¢я учнів школи.
 7. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома дирекції школи інформації про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров¢я.
 8. При необхідності бере участь у педраді школи, вносить пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу.
 9. Сприяє розвитку і діяльності дитячих громадських організацій, організації дозвілля учнів.
 10. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті,

громадських місцях.

 

Права.

 

 1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи.
 2. Захист професійної честі й гідності.
 3. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.