Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

Техніка безпеки в школі
[ Викачати з сервера (50.5 Kb) ]22.02.2015, 19:07

Техніка безпеки в школі

Вказівки щодо проведення інструктажу й навчання з техніки безпеки і виробничої санітарії в навчальних закладах

І. Загальні положення

1. Для виховання в учнів навчальних закладів свідомого ставлення і засвоєння правильних безпечних методів і прийомів роботи вчитель технології зобов’язаний проводити інструктаж і навчання учнів з питань охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

2. Інструктаж і навчання з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії проводяться з усіма учнями як: вступний інструктаж перед вступом на роботу, перед початком занять; інструктаж на робочому місці; повсякденний (поточний) інструктаж; періодичний (повторний) інструктаж; курсове навчання; масова пропаганда правил техніки безпеки і виробничої санітарії за допомогою інструкцій, попереджувальних написів, плакатів, вітрин, бесід, лекцій і доповідей, магнітофонних записів, демонстрування кінофільмів і діафільмів з техніки безпеки, стінної та періодичної преси.

3. Кожен учень допускається до самостійної роботи тільки після проходження вступного інструктажу і після попереднього навчання на робочому місці.

II. Вступний інструктаж

Під час вступного інструктажу учні дістають знання, що дають їм змогу вільно орієнтуватися в навчальному закладі, у навчально-виробничій обстановці.

Вступний інструктаж повинен ознайомити учнів:

а) з правилами внутрішнього розпорядку, що діють у даному навчальному закладі (підприємстві, установі, організації);

б) з виробничою обстановкою в даному навчальному закладі;

в) із загальними законоположеннями про охорону праці й правилами техніки безпеки і виробничої санітарії;

г) з небезпечними моментами, з якими можна зустрітися в процесі роботи, і з відповідними запобіжними заходами;

д) з правилами пожежної безпеки;

е) з організацією роботи в навчальному закладі з охорони праці.

Вступний інструктаж проводить учитель технології.

Вступний інструктаж рекомендується проводити за такою типовою програмою:

 призначення інструктажу;

— охорона праці і техніка безпеки в Україні;

— українське трудове законодавство про режим робочого часу і часу відпочинку, Правила внутрішнього трудового розпорядку;

— основні заходи безпеки й вимоги виробничої санітарії під час перебування працюючого на території і в робочому приміщенні (кабінеті, майстерні, лабораторії);

— основи правильної організації робочого місця (чистота, порядок, розміщення приладів, інструментів, робочих матеріалів, готової продукції тощо);

— загальні правила обслуговування машин, верстатів, установок, приладів, пристроїв (справність, змащування, чистота і т. ін.), вимоги до обладнання, приладів, інструменти та їх утримання;

— загальні правила електробезпеки;

— засоби індивідуального захисту (спецодяг, запобіжні пристрої), правила користування ними, порядок їх видачі й зберігання;

— основи особистої гігієни, питний режим;

— обов’язки працюючого щодо додержання правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

— порядок реєстрації та розслідування нещасних випадків. Приклади характерних нещасних випадків, що трапилися, їх аналіз;

— перша допомога при нещасних випадках;

— технічна і санітарна інспекція, громадські інспектори з охорони праці. їхні права та обов’язки.

Вступний інструктаж проводять з максимальним використанням посібників, плакатів, моделей, діапозитивів, зразків справного і несправного інструменту, обладнання, захисних пристроїв та інших посібників, а також з аналізом характерних нещасних випадків, що трапилися в навчальному закладі й на виробництві.

III. Інструктаж на робочому місці

Інструктаж на робочому місці повинні пройти всі учні, які приступили до профільного навчання.

Інструктаж на робочому місці проводять особи, відповідальні за стан техніки безпеки (учителі технології, завідувачі майстерень, кабінетів, лабораторій).

Інструктаж на робочому місці доповнює вступний інструктаж з техніки безпеки і має на меті ознайомити учня з технологічним процесом; з обов’язками працюючого на даному робочому місці або за певною спеціальністю; з вимогами правильної організації та утримання робочого місця; з будовою та обслуговуванням обладнання, механізмів (пуск, зупинка, налагодження й т. ін.), їх небезпечними зонами; з пристроями, захисними огорожами, їх призначенням і правилами користування ними; з правилами поводження і зберігання матеріалів, реактивів, напівфабрикатів, готових виробів, з перенесенням і укладанням їх; з правилами безпечної експлуатації наявних транспортних засобів і вантажопідйомних пристроїв; з правилами поводження з електрообладнанням, електроінструментом на даному робочому місці; з правилами користування захисними засобами і носіння робочого одягу; з безпечними методами роботи, з можливими небезпечними моментами в роботі, а також з правилами поведінки у випадку критичних обставин.

Інструктаж на робочому місці супроводжується показом правильних прийомів роботи і проводиться індивідуально з кожним працівником.

Учитель технології, який проводить інструктаж на робочому місці, зобов’язаний ознайомити учня з інструкцією з техніки безпеки для даної роботи (професії).

Після закінчення інструктажу на робочому місці учитель технології, який проводить інструктаж, зобов’язаний переконатися, що учень добре засвоїв інструктаж та інструкцію з техніки безпеки.

Порядок допущення до самостійних робіт:

Дозвіл приступити після інструктажу до самостійної роботи дається тільки після того, як учитель технології шляхом опитування переконається, що учень засвоїв інструктаж.

Адміністрація навчального закладу, підприємства, організації, установ зобов’язана здійснювати систематичний контроль за якістю інструктажу і давати методичні вказівки щодо його проведення.

IV. Повсякденний (поточний) інструктаж

Повсякденний інструктаж проводить заступник директора школи з виробничого навчання, завідувач кафедри, лабораторії, майстерень, керівник дільниці, майстер, учитель технології та ін.:

а) перед початком роботи;

б) після доручення нової роботи;

в) під час роботи; у процесі нагляду за ходом виконання дорученої роботи;

г) при особистому звертанні учня.

Повсякденний інструктаж має на меті ознайомити учнів і студентів з безпечними способами виконання дорученої роботи.

Повсякденний інструктаж має бути коротким, містити чіткі, конкретні вказівки і в разі потреби супроводжуватися показом правильних і безпечних прийомів роботи.

У процесі роботи керівники зобов’язані систематично контролювати виконання кожним учнем даних йому під час інструктажу вказівок щодо безпечного способу виконання роботи.

Для учнів, які не виконують інструкцій з техніки безпеки, інструктаж треба повторити.

Систематичне невиконання учнями правил з техніки безпеки розглядається як порушення правил внутрішнього розпорядку, і винних потрібно притягувати до дисциплінарної відповідальності.

V. Періодичний (повторний) інструктаж

Періодичний (повторний) інструктаж має на меті забезпечити краще засвоєння працівниками початкових знань і правил безпечного виконання роботи. Він супроводжується усним опитуванням для з’ясування ступеня засвоєння цих знань.

Періодичний інструктаж проводять ті самі особи, що й інструктаж на робочому місці, за програмою, яка затверджена для інструктажу на робочому місці.

Періодичний інструктаж можна, на відміну від інструктажу на робочому місці і повсякденного інструктажу, проводити для групи учнів і студентів однієї професії, проте в групі не повинно бути більш як 15-20 осіб.

Керівництво навчального закладу встановлює для кожного підрозділу і для різних професій строки періодичного (повторного) інструктажу, враховуючи при цьому, що кожний співробітник, учень і студент повинен проходити повторний інструктаж не рідше як один раз на рік.

Якщо деякі учні й студенти порушують інструкції з техніки безпеки, а також у зв’язку з нещасними випадками, керівник підрозділу призначає позачерговий (повторний) інструктаж. Кожний учень і студент, з яким трапився нещасний випадок, після відновлення працездатності і перед тим як приступити до роботи, проходить в обов’язковому порядку повторний інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці.

Позачерговий (повторний) інструктаж проводиться також за пропозицією заступника директора школи, який відповідає за охорону праці.

VII. Висновок

За несвоєчасне і неякісне проведення навчання та інструктажу з техніки безпеки керівники навчальних закладів, а також керівники їхніх структурних підрозділів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток 1

Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки[*]
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка дістала інструктаж Професія (посада) Дата Зміст інструктажу із зазначенням назви інструкції Прізвище, ім’я, по батькові інструктора та його посада Підпис інструктора Підпис в одержанні інструктажу Примітка
                 

* Під час проведення інструктажу з техніки безпеки для учнів графа «Підпис в одержанні інструктажу» не заповнюється.


За матеріалами: «Сільська школа України», №28-30, 2006

Категорія: Документи | Додав: admin
Переглядів: 4884 | Завантажень: 110 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: