Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

Види інструктажів з ОП
[ Викачати з сервера (49.0 Kb) ]22.02.2015, 18:57

Порядок проведення інструктажів з охорони праці з працівниками в установах та закладах освіти визначається розділом 6 «Організація проведення інструктажів з питань охорони праці» Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Положення).

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці для працівників поділяються на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з працівниками:

 • яких приймають на постійну або тимчасову роботу незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади;
 • які прибули до навчального закладу і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.

Вступний інструктаж проводиться особою, відповідальною за проведення інструктажів з охорони праці та яка в установленому Положенням порядку пройшла навчання та перевірку знань із питань охорони праці.

Вступний інструктаж потрібно проводити в кабінеті охорони праці або в кабінеті спеціально обладнаному за відповідною програмою. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником навчального закладу. Запис про проведення вступного інструктажу роблять у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається у особи, відповідальної за проведення інструктажів з охорони праці. Форма журналу затверджена Положенням. Відповідно до вимог чинного законодавства сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Відповідно до п. 6.3 Положення у наказі про прийняття працівника на роботу також має бути зроблено запис про проведення з ним вступного інструктажу.

ПЕРВИННИЙ ТА ПОВТОРНИЙ ІНСТРУКТАЖІ

Первинний інструктаж з охорони праці

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до навчального закладу;
 • який, переводиться з одного структурного підрозділу закладу освіти до іншого;
 • який, виконуватиме нову для нього роботу;
 • відрядженим працівником іншого навчального закладу, який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними у навчальному закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж з охорони праці

Проводять на робочому місці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше (п. 6.5 Положення):

 • на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці;
 • для решти видів робіт — 1 раз на 6 місяців.

Перелік професій та посад працівників, які повинні проходити повторний інструктаж, затверджує керівник навчального закладу.

Звільняти від повторного інструктажу можна працівників, участь у навчальному процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів тощо.

ПОЗАПЛАНОВИЙ ТА ЦІЛЬОВИЙ ІНСТРУКТАЖІ

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • під час уведення в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж можна проводити індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначають у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж з охорони праці

Проводиться:

 • у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • під час проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводять індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

ЗАПИСИ ПРО ІНСТРУКТАЖІ

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів із працівниками особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою. Форму такого журналу затверджено Положенням..

Відповідно до п. 6.9. Положення первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Їх здійснює особа, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Категорія: Документи | Додав: admin
Переглядів: 1817 | Завантажень: 37 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: